Zarząd Stowarzyszenia na lata 2013 - 2018:

1. Piotr Zwoliński, Prezes (zwany Liderem)
2. Cezary Olchawa, Wiceprezes (zwany Koliderem)

Komisja Rewizyjna na lata 2013 - 2018:

1. Karolina Kołodziejczyk
2. Maria Porzuczek