Poniższa tabela zawiera najważniejsze dokumenty dotyczące Stowarzyszenia Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY.

Rodzaj dokumentu Link do pobrania
Treść Statutu Stowarzyszenia z 7 lipca 2013 Statut
Kopia Statutu Stowarzyszenia potwierdzona przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód (Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Kopia
Postanowienie o nadaniu numeru KRS 0000470578 wydane przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice - Wschód KRS
Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Odpis
Zaświadczenie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON 243331020 wydane przez Urząd Statystyczny w Katowicach REGON
Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej 9542744575 wydane przez Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach NIP
Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bieżącego o numerze 49203000451110000002791950 wydane przez Oddział Operacyjny w Katowicach Banku Gospodarki Żywnościowej SA Konto
Sprawozdanie merytoryczno – finansowe Stowarzyszenia za 2013 rok 2013
Sprawozdanie merytoryczno – finansowe Stowarzyszenia za 2014 rok 2014