My, członkowie Niezależnej Grupy Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY, staramy się wdrażać nowe metody i środki nauczania, dlatego proponujemy szkołom i zakładom dydaktyki współpracę w zakresie badań na temat kształcenia przyrodniczego. Nasze zainteresowania obejmują, między innymi, następujące zagadnienia:

 • gry i zabawy edukacyjne,
 • nauczanie przedmiotów ścisłych przez odkrywanie (IBSE),
 • media społecznościowe w edukacji,
 • stosowanie w edukacji programów komputerowych na potrzeby badań naukowych,
 • metody aktywizujące i metoda warsztatowa,
 • uczniowskie projekty edukacyjne,
 • realizacja celów kształcących i wychowawczych,
 • wczesna edukacja przyrodnicza,
 • chemia w małej skali (SSC),
 • strategie popularyzacji,
 • problemy w szkolnych dydaktykach chemii, fizyki i biologii,
 • zajęcia na wolnym powietrzu,
 • edukacja dla zrównoważonego rozwoju (ESD).

Można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

R&D in education

We, the members of the Independent Group of Science Popularizers EXPERIMENTATORS, endeavour to introduce novel methods and means of instruction, thus propose schools and departments of didactics cooperation in range of research on science education. Our interests include, among others, the following issues:

 • educational fun and games,
 • inquiry - based science education (IBSE),
 • social media in education,
 • using of software tools for scientific research in education,
 • active methods and workshop method,
 • student educational projects,
 • realization of instructive and upbringing aims,
 • early childhood natural learning,
 • small - scale chemistry (SSC),
 • popularization strategies,
 • problems in school didactics of chemistry, physics and biology,
 • outdoor activities,
 • education for sustainable development (ESD).

One can contact us via electronic mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..