Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje oraz wystąpienia (komunikaty i postery) członków Stowarzyszenia Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY.

Rok 2018

C. Olchawa, P. Zwoliński, Jak zainteresować ucznia przedmiotami przyrodniczymi? Przegląd narzędzi i aplikacji do nauczania przedmiotów przyrodniczych: fizyki, biologii czy chemii, „Od Becika Każdy Klika” – XIII Kołobrzeska Konferencja dla Nauczycieli, Kołobrzeg, 9 lutego 2018 (warsztaty)

P. Zwoliński, C. Olchawa, Coś wisi w powietrzu – narzędzia TIK do monitoringu środowiska w pracy nauczyciela, „Naturalnie zdrowym być” – 13. Otwarta Konferencja Ekologiczna, Radzionków, 30 maja 2018 (warsztaty)

Rok 2017

P. Zwoliński, Sieci edukacji a koncepcja konektywizmu, Pokazać – Przekazać, Warszawa, 
25 – 26 sierpnia 2017 (rapid presentation)

Rok 2016

P. Zwoliński, Podróż w głąb kryształów dzięki TIK, TIK w Edukacji, 4 (2016), 34 – 37 (artykuł)

P. Zwoliński, Po co szkole stowarzyszenie?, II Kongres TIK w Edukacji, Toruń, 20 – 21 października 2016 (prelekcja)

P. Zwoliński, Kryteria wyboru szkoły ćwiczeń, Jaka szkoła ćwiczeń? Spotkanie Konsultacyjno-informacyjne, Paprotnia, 18 – 19 listopada 2016 (prezentacja)

Rok 2015

P. Zwoliński, C. Olchawa, ONI eksperymentują!, Orbital (biuletyn Polskiego Towarzystwa Chemicznego), 1 (2015), 23 – 26 (artykuł)

P. Zwoliński, TIKOKIBSE – nowe podejście w edukacji przyrodniczej, łączące 3 dobrze znane trendy dydaktyczne: studium nad wdrożeniem wybranych rozwiązań w nauczaniu chemii, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych: „Problemy współczesnej dydaktyki przedmiotów przyrodniczych oraz możliwości ich rozwiązania”, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 19 – 20 czerwca 2015 (poster)

Rok 2014

P. Zwoliński, C. Olchawa, Ekozaduma, Ekoślązaczek (dodatek do Magazynu Szkolnego), 2014, 10

C. Olchawa, P. Zwoliński, Szkodzimy tylko sobie, Ekoślązaczek (dodatek do Magazynu Szkolnego), 2014, 11

Rok 2013

B. Machura, A. Świtlicka, P. Zwoliński, J. Mroziński, B. Kalińska, R. Kruszyński, Novel bimetallic thiocyanate-bridged Cu(II)–Hg(II) compounds - synthesis, X-Ray studies and magnetic properties, Journal of Solid State Chemistry, 197 (2013), 218 – 227, doi: 10.1016/j.jssc.2012.08.041

Rok 2012

J. G. Małecki, P. Zwoliński, Synthesis, characterization and molecular structure of Pd(II) complex containing the methyl-hemiacetal form of isonicotinaldehyde, Polyhedron, 39 (2012), 85 – 90, doi: 10.1016/j.poly.2012.03.025

P. Zwoliński, Właściwości materii – realizacja zagadnienia metodą warsztatową, V międzynarodowa konferencja „Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych” (DidSci 2012), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 27 – 29 czerwca 2012 (komunikat)

Rok 2011

P. Zwoliński, Chemia dla zrównoważonego rozwoju – wybrane problemy, [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice, 2011, 58 – 70 (artykuł)